Information om banan Tibro – 2021

I Tibro är all asfalt och allt vatten OB. Enda undantaget är bäcken vid hål 6 och 14 som räknas som tillfälligt vatten.

Vid OB i vattnet på hål 9-13 är det viktigt att du markerar så du står på fast mark. Du får därmed markera något längre än en meter från vattenlinjen om det behövs. Detta för att minska skaderisken.

Tänk på att vi är i ett parkområde. Ev. besökare i parken har företräde. Om någon står i vägen, ställ ut en spotter som skydd, eller be personen vänligt att flytta sig. Tänk också på att inte kasta ut på väg 49 om du riskerar att träffa något fordon.

Vid OB, kasta där discen skar OB-linjen med ett pliktkast.

Hål 1

OB till höger, insidan av trädlinjen, pinnarna gäller, samt gångvägen till vänster.

Hål 2

OB, vatten och beachhandbollsplanen, pinnarna gäller.

Hål 3 

Vid missat mando, kasta från DZ med ett pliktkast.

OB, vatten, träsket till höger och beachhandbollsplanen, pinnarna gäller.

Hål 4

Ö-hål. Pinnar i marken, samt stigen omgärdar “ön”.

Om ön missas från utkast, spela från läget med ett pliktkast. (Hazard)

Pinnar markerar gräns mot träsket. Om discen hamnar träsket, får du antingen stå där discen ligger, eller markera bakåt i rak linje från korgen.

Hål 5

OB, vatten samt asfaltväg långt till vänster.

Var uppmärksam på att det kan komma discar från hål 15.

Hål 6

OB: Alla gångvägar. 

Ev. vatten i diket räknas som tillfälligt vatten. Hamnar du i diket, flytta discen bakåt 1 meter i linje mot korgen utan plikt. 

Hål 7

OB: Allt vatten. 

Hål 8

OB: Häcken till höger (pinnarna gäller), vägen bakom korg.

Stannar discen på fotbollsplanen markerad av pinnar, spela från läget med ett pliktkast (Hazard). 

Hål 9 

OB: Vatten och asfalt. 

Vid OB, markera en meter från där discen skar linjen och kasta med ett pliktkast.

Missad mandopil till DZ med ett pliktkast.

Hål 10

OB: Vatten och asfaltsväg till höger.

Hål 11

OB: All asfalt bakom korg, samt till höger om tee, vatten.

Missad mandoport till DZ med ett pliktkast.

I övrigt normala OB-regler.

Hål 12

Mandopil. Vid missat mando gäller re-tee med ett pliktkast.

OB: Asfalt och vatten.

Hål 13

OB: Vatten. 

Stannar discen på fotbollsplanen markerad av pinnar, spela från läget med ett pliktkast (Hazard). 

Hål 14

Mandopil. Vid missat mando, spela från DZ med ett pliktkast.

OB: Asfaltsvägen och allt bakom. 

Ev. vatten i diket räknas som tillfälligt vatten. Hamnar du i diket, flytta discen bakåt 1 meter i linje mot korgen utan plikt. 

Hål 15

OB: Asfalt och vägen bakom korg.

Var uppmärksam på att det kan komma personer från hål 5. Ställ gärna en spotter på gångvägen.

Hål 16

Mando-pil. Vid missat mando, spela från DZ med ett pliktkast.

OB: Gångvägen bakom korg.

Hål 17 – OBS! Nytt tee och ny korgplacering!

Mando-pil. Vid missat mando, spela från DZ med ett pliktkast.

OB: Asfalt och beachhandbollsplanen, pinnarna gäller.

Hål 18

OB: Gångväg till vänster och asfalt bakom korg.

%d bloggare gillar detta: