Digitalt spelarmöte – Caddiebok – Tibro 2022

Nedanstående text och bilder gäller som aktuell baninformation. Denna info gäller även som spelarmöte.

Tee-skyltarna gäller vid alla hål förutom hål 6b (tillfälligt hål) samt hål 18. Vi kastar inte ordinarie hål 15, hela det hålet utgår och ersätts av 6b. Efter hål 6 tar gruppen en kortare promenad till höger över bron, över övergångsstället och ner till hål 6b. Därefter går gruppen till hål 7. Efter hål 14 går gruppen direkt till hål 16. 

I Tibro är all asfalt och allt vatten OB. Om din disc är helt omsluten av vatten eller asfalt är du OB.
Enda undantaget är bäcken vid hål 6 och 14 som räknas som tillfälligt vatten.

Vid OB, kasta där discen senast skar OB-linjen med ett pliktkast.

Vid OB i vattnet på hål 9-13 är det viktigt att du markerar så du står på fast mark. Du får därmed markera något längre än en meter från vattenlinjen om det behövs. Detta för att minimera skaderisken.

Tänk på att vi är i ett parkområde. Ev. besökare i parken har företräde. Om någon står i vägen, ställ ut en spotter som skydd, eller be personen vänligt att flytta på sig. Tänk också på att inte kasta om du riskerar att träffa något fordon.

I Tibro har LÄGRE hålnummer företräde (till skillnad från ”normalt”).
Detta gäller vid: 2-18, 6-14, 7-13, 9-12, 10-11. Givetvis går det även att lösa med god kommunikation mellan grupperna. Framförallt måste hål 9 kasta om det är ledigt på gräsytan på andra sidan ån, för att i möjligaste mån undvika köbildning.

Parkering sker med fördel vid Inredia i Tibro. Om du har 7-13 som starthål finns det en parkering vid Smulebergsskolan. Parkera INTE längs med någon väg, utan stå på en markerad parkeringsplats.

Parkering Inredia:

https://www.google.com/maps/dir//Inredia+Restaurang,+Brov%C3%A4gen+26,+543+35+Tibro/@58.4306532,14.1512874,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x465ba954dc252601:0x79374e6c89ab6aaa!2m2!1d14.1522222!2d58.4308333

Parkering Smulebergsskolan (hål 7-13):

https://www.google.com/maps/dir/58.424252,14.1523085//@58.4243489,14.1511817,18z

Eftersom vi är grupper med 5 i varje så MÅSTE alla ta ansvar för att hålla tempot. Det innebär inte att springa runt banan, men se till att alltid vara beredd när det är din tur. Ofta går det att spara mycket tid vid green, genom att håla ut om du är nära korgen.

Före tävlingen

Vi har inget spelarmöte före tävlingen.

Lottningen publiceras ca 12.00 dagen före tävling. Där ser du ditt starthål. 

Glöm inte att checka in till tävlingen. Den öppnar 01:00 och är öppen till 08.30 på tävlingsdagen. 

Installera gärna Tjing-appen och logga in. På så vis säkerställer du att du får all information.

Vid avanmälan från och med nu, eller frågor, kontakta TD via mail eller SMS.

Kontrollera innan varvet att du satt en kod för digital signering av scorekortet. Det görs i Tjing genom att klicka på Profile. 

Under tävlingen

Fråga gärna övriga i gruppen om du har några frågor! Vi hjälps alla åt för att bli bättre på att följa reglerna.

Kasta inte om du riskerar att träffa personer eller fordon.

Om man är osäker på om en disc är OB, bedömer övriga i gruppen och majoritetens beslut gäller. Vid oavgjort bland övriga, döms det till kastarens fördel.

Markera ALLTID om du kastar samma disc flera gånger efter varandra. Detta gäller även om discen ligger nära korgen. Se därför till att du har med minst en mini-markör med dig.

Under varven ska en person skriva resultaten i Tjing och en annan person ska verifiera. Vem som gör vad kommer ni överens om i gruppen innan rundan startar. Den som skriver resultat frågar en spelare i taget om dess resultat när ni kommer fram till nästa tee. Den som verifierar läser sedan högt vad den verifierar. På detta vis minskar risken för fel.

Om ingen vill skriva eller verifiera, gör halva varvet var.

Direkt efter varvet ska alla signera sitt scorekort i Tjing. 

All form av rökning är förbjuden under varven. Detta gäller från 2 minuter innan start på rundan tills scorekortet är digitalt signerat efter rundan. OBS! Detta förbud gäller även om övriga i gruppen tycker att det är ok!

Om någon spelare inte dyker upp på angiven tid, ange hålets par + 4 kast. Gör detta under 3 hål, markera sedan den spelaren som DNS.

Starttid varv 2

Om inget annat meddelas, gäller 13.00 som starttid för varv 2. Tiden kan endast ändras till ett senare klockslag. Tid kommer på mail och som notis i Tjing-appen så snart lottningen inför varv 2 är klar.

Lottningen kommer ut så snart som det är möjligt efter avslutat varv 1. Glöm inte att signera direkt efter varvet. Andra varvet startar på angiven tid, så se till att vara vid ditt starthål i god tid.

CTP

Vid tävlingen sker två CTP-tävlingar. På hål 2 deltar alla, på hål 14 är inte MA2 och Open med. Mät avståndet från stolpen till framkant på discen. Om du är bättre än resultatet i ledning, skriv ditt namn och avstånd till pinnen. Närmast efter två varv vinner.

Ace räknas inte som CTP.

De som vinner CTP blir kontaktad efter tävlingen med mer information. En person kan vinna båda CTP.

Efter tävlingen

Vid delad förstaplats efter avslutat varv 2, oavsett klass, sker särspel. Spelare som eventuellt hamnar på delad förstaplats ska omedelbart bege sig till samlingsplatsen för mer info om särspel. I Tibro är samlingsplatsen tee hål 4. Vem som kastar först avgörs med lottning. Särspelshålen är 3, 17, 4, 3, 17, 4 osv tills en person vunnit.

Om en spelare som hamnar på delad förstaplats väljer att lämna området, har den automatiskt förlorat segern. Om alla på delad förstaplats lämnar området, vinner den med bästa resultatet på varv 2.

Prisutdelning

Eftersom vi inte har några samlingar blir det heller ingen officiell prisutdelning. Segrarna i respektive klass vinner en handgjord mini-markör, tillverkade av orbiTibros medlem Sverker Ekenstierna. Utlämning av dessa sker vid tee hål 4. 

Redovisning av resultat sker på vår Facebook-sida och på Tjing.

Utlottning

Några spelare kommer vid varje tävling vinna en priser via utlottning.

Spelare som vunnit får meddelande om det via vår Facebooksida efter tävlingen och kontaktas dessutom via e-post med mer info.

Hål 1

Tee-skylten gäller.

Hål 2

Tee-skylten gäller.

Hål 3

Tee-skylten gäller.

Hål 4

Tee-skylten gäller.

Hål 5

Tee-skylten gäller.

Hål 6

Tee-skylten gäller.

Hål 6b

OB: Asfalt, vatten och gångvägen bakom korgen. 

Kasta inte om du riskerar att träffa något fordon på vägen.

Se nedan för gällande hålkarta.

Hål 7

Tee-skylten gäller.

Hål 8

Tee-skylten gäller.

Hål 9

Tee-skylten gäller.

Hål 10

Tee-skylten gäller.

Hål 11

Tee-skylten gäller.

Hål 12

Tee-skylten gäller.

Hål 13

Tee-skylten gäller.

Hål 14

Tee-skylten gäller. OBS! Målad DZ gäller!

Hål 15 – SPELAS EJ!

Gå vidare till hål 16.

Hål 16

Tee-skylten gäller.

Hål 17

Tee-skylten gäller.

Hål 18

OB: Grusväg och asfaltsvägen

Mando, vid missat mando, kasta från DZ med ett pliktkast.

Se nedan för gällande hålkarta.

Hål 6b

OB: Asfalt, vatten och gångvägen bakom korgen. 

Kasta inte om du riskerar att träffa något fordon på vägen.

Hål 18

OB: Grusväg och asfaltsvägen

Mando, vid missat mando, kasta från DZ med ett pliktkast.

Vägbeskrivning till hål 6b

%d bloggare gillar detta: