Viktig information om tävlingarna 2021

Före tävlingen

  • Vi inget spelarmöte före tävlingen. Denna info gäller som spelarmöte.
  • Lottningen publiceras runt 12.00 på dagen före tävling. Där ser du ditt starthål. För att undvika trängsel och folksamlingar, bege dig till ditt starthål och värm upp där. 
  • Glöm inte att checka in till tävlingen. Den öppnar i samband med att lottningen publiceras och är öppen till 09.30 på lördag morgon. Vid avanmälan efter 12.00 på dagen före tävling gäller ingen återbetalning, såvida du inte känner dig sjuk. Kontakta i så fall TD.
  • Kontrollera innan varvet att du satt en kod för digital signering av scorekortet. Det görs i Tjing genom att klicka på Profile. 
  • Skulle det uppstå frågor före tävlingen, kontakta TD.

Under tävlingen

  • Fråga gärna övriga i gruppen om du har några frågor! Vi hjälps alla åt för att bli bättre på att följa reglerna.
  • I Corona-tider tar vi inte i varandra discar och vi undviker i möjligaste mån kroppskontakt. Givetvis stannar man hemma om man känner sig sjuk.
  • Kasta inte om du riskerar att träffa personer eller fordon.
  • Högre hålnummer har alltid företräde, om inte grupperna genom god kommunkation kommer överens om annat.
  • Om man är osäker på om en disc är OB, bedömer övriga i gruppen och majoritetens beslut gäller. Vid oavgjort bland övriga, döms det till kastarens fördel.
  • Markera ALLTID om du kastar samma disc flera gånger efter varandra. Detta gäller även om discen ligger 1 meter från korgen. Se därför till att du har med minst en mini-markör med dig.
  • Under varven ska en person skriva resultaten i Tjing och en annan person ska verifiera. Vem som gör vad kommer ni överens om i gruppen innan rundan startar. Den som skriver resultat frågar en spelare i taget om dess resultat när ni kommer fram till nästa tee. Den som verifierar läser sedan högt vad den verifierar. På detta vis minskar risken för fel.
    Om ingen vill skriva eller verifiera, gör halva varvet var.
  • Direkt efter varvet ska alla signera sitt scorekort i Tjing. 
  • All form av rökning är förbjuden under varven. Detta gäller från 2 minuter innan första kast tills efter scorekortet är digitalt signerat.
  • Om någon spelare inte dyker upp på angiven tid, ange hålets par + 4 kast. Gör detta under 3 hål, markera sedan den spelaren som DNS.
  • Se även genomgången av hålen på hemsidan.

Starttid varv 2 – Gäller ej Tidaholm

  • Om inget annat meddelas, gäller 13.30 som starttid för varv 2. Tiden kan endast ändras till ett senare klockslag. Tid kommer på mail så snart lottningen inför varv 2 är klar.
  • Lottningen kommer ut så snart som det är möjligt efter avslutat varv 1. Andra varvet startar på angiven tid, så se till att vara vid ditt starthål i god tid.

CTP

  • Vid varje tävling sker en CTP-tävling. Mät avståndet från stolpen till framkant på discen. Om du är bättre än resultatet i ledning, skriv eget namn och avstånd till pinnen.
  • På tävlingen är det CTP-tävling på ett hål per pool.
  • Ace räknas inte som CTP.
  • Den som vinner CTP kan hämta sitt pris direkt efter tävlingen vid tee 1 (Tidaholm) eller vid nästa tävling.

Efter tävlingen

  • Vid lika resultat på förstaplats oavsett klass sker särspel. Spelare som eventuellt hamnar på delad förstaplats ska omedelbart efter rundan bege sig till tee hål 1 (Tidaholm) för mer info.
  • Om en spelare som hamnar på delad förstaplats väljer att lämna området, har den förlorat segern.

Prisutdelning

  • Eftersom vi inte har några samlingar blir det heller ingen prisutdelning.

Utlottning

  • Några spelare kommer vid varje tävling vinna en disc via utlottning. Discerna är skänkta av Fyndisc http://www.fyndisc.se
  • Spelare som vunnit disc får meddelande om det via e-post och var de kan hämta sitt pris.

%d bloggare gillar detta: