Klasser

Open (MPO) – en klass öppen för alla

Här spelar de som har erfarenhet av att tävla och är påläst på PDGAs regelverk. Openklassen spelar om den slutliga vinsten och spelar för varupriser i slutet av touren. Totalvinnaren får även ha vårt unika vandringspris hos sig under följande år.

Dam (FA1) – damklass

Damspelare spelar för varupriser i slutet av touren.

Intermediate (MA2) – amatörklass för de som har spelat en tid med max rating < 935.

Intermediate spelar om varupriser i slutet av touren.

Recreational (MA3) – amatörklass för de som har spelat en tid med max rating < 900.

Recreational spelar om varupriser i slutet av touren.

Novice (MA4) – klass för nybörjare.

Amatörklassen är till för alla som helt nya i sporten eller för de som kanske inte kommit riktigt fram i resultat som krävs för att spela Recreational. Vi vill framförallt uppmuntra förstagångstävlande att vara med, för att på så sätt hjälpa till att växa sporten så mycket som möjligt. Är du osäker på regler och hur tävlande går till kan du vara lugn. Det är många kunniga spelare med som hjälper dig.

Max rating för motionsklassen är < 850.

Motionsklassen spelar om varupriser i slutet av touren.

Junior (MJ1) – Juniorklass

En klass för dig som fyller max 18 år under året som touren pågår.

Juniorklassen spelar om varupriser i slutet av touren.

Om du börjar touren i en klass, men under tävlingens gång får högre rating än klassen du är i, får du fortsätta i samma klass under förutsättning att du är mindre än 20 poäng över gränsen.

Du får frivilligt byta klass, men enbart till en högre klass.

Smartast är dock att börja tävla i rätt klass från början, då inga gamla resultat räknas om du byter klass under tourens gång. Kontakta gärna TD om du är osäker på var du hör hemma.

Om du inte har någon rating, men ändå spelat under en tid kan TD välja att placera dig i en klass som du inte anmält dig till. Detta gäller t.ex. om du visat resultat på andra tävlingar som indikerar att du hör hemma i en annan klass. Flytten sker efter att TD meddelat.