Score

Vi använder Tjing (tjing.se) som system för att få en enkel administration.

Ett krav är att alla som deltar skapar ett konto och anmäler sig på hemsidan. Det är också klart önskvärt att alla deltagare även installerar och loggar in i appen Tjing, då detta är den primära kommunikationskanalen under tävlingen.

Alla i en grupp för score, enligt nya PDGA-direktiv. De som inte vill använda Tjing tillhandahålls pappersscorekort.