Spelform

Förutom något undantag spelas varje deltävling 18+18 hål, med ca. 1 timmas paus för lunch.

Rundorna genomförs enligt följande:
Första varvet spelas i lottade grupper och andra varvet spelas utifrån resultat på varv ett och indelat i klass så långt det är möjligt.

Vinnaren i en deltävling i respektive klass får 100 poäng.
Tvåan får 97 poäng
Trean får 95 poäng
Fyran får 94 poäng
Femman får 93 poäng osv. 

Vid delad förstaplats i en deltävling i någon klass sker särspel. Mer info på respektive tävling.

Slutställningen i touren avgörs genom att räkna ihop totalpoängen, där spelarens fyra bästa tävlingar räknas, om spelaren deltagit i färre tävlingar räknas dessa. Skulle två eller flera spelare hamna på samma totalpoäng i tabellen, måste dessa särskiljas men enbart för att särskilja mellan de som vinner pris i respektive klass. Dessa åtskiljs då enligt följande:

1. Spelarnas bästa placeringar jämförs, vilken av spelarna har flest segrar, andraplatser, osv. Bättre placering är mer värd. Exempel 1, spelare 1 har placeringarna 1, 2, 3, 4 och 9 och spelare 2 har placeringarna 1, 2, 3 och 4. Båda spelarna har lika många poäng i tabellen (386p), men spelare 1 vinner eftersom denne deltagit i fler tävlingar och har ett bättre femteresultat.
Exempel 2, spelare 1 har placeringarna 1, 3, 3, 10 och spelare 2 har placeringarna 1, 1, 8, 11. Båda spelarna har lika många poäng i tabellen, men spelare 2 vinner eftersom denne har två förstaplatser.

2. Om båda spelarna har deltagit i lika många tävlingar och har exakt samma resultat, vinner den som fick bäst resultat i sista tävlingen.

3. Om spelarnas placeringar är identiska (punkt 1 och med exakt samma resultat i sista tävlingen punkt 2), blir resultatet lika.

Nästan samtliga tävlingar är PDGA-sanktionerade, vilket innebär att medlemmar i PDGA kommer att få ranking-poäng efter varje tävling. Det finns inget krav på medlemskap i PDGA för att få deltaga i Västgötatouren. Det finns heller inte finns krav på licens för att deltaga. Det är önskvärt att alla deltagare är medlemmar i en förening.