Spelform

Varje deltävling spelas 18+18 hål, med ca. 1 timmas paus för lunch. Rundorna genomförs enligt följande:

Första varvet spelas i lottade grupper och andra varvet spelas utifrån resultat på varv ett och indelat i klass så långt det är möjligt.

Vinnaren i en deltävling i respektive klass får 100 poäng.
Tvåan får 97 poäng
Trean får 95 poäng
Fyran får 94 poäng
Femman får 93 poäng osv. 

Slutställningen i touren avgörs genom att räkna ihop totalpoängen, där spelarens tre bästa tävlingar räknas, om spelaren deltagit i färre tävlingar räknas dessa. Skulle två eller flera spelare hamna på samma totalpoäng i tabellen, måste dessa särskiljas men enbart för att särskilja mellan plats 1-5 i respektive klass. Dessa åtskiljs då enligt följande:

1. Spelarnas bästa placeringar jämförs, vilken av spelarna har flest segrar, andraplatser, osv. Bättre placering är mer värd. Exempel 1, spelare 1 har placeringarna 1, 2 och 9 och spelare 2 har placeringarna 1, 2. Båda spelarna har lika många poäng i tabellen (197p), men spelare 1 vinner eftersom denne deltagit i fler tävlingar och har ett bättre tredjeresultat.
Exempel 2, spelare 1 har placeringarna 3, 3, 10 och spelare 2 har placeringarna 1, 8, 11. Båda spelarna har lika många poäng i tabellen (190p) men spelare 2 vinner eftersom denne har en förstaplats.

2. Om båda spelarna har deltagit i lika många tävlingar och har exakt samma resultat, vinner den som fick bäst resultat i sista tävlingen.

3. Om spelarnas placeringar är identiska (punkt 1 och med exakt samma resultat i sista tävlingen punkt 2) och samtliga inblandade spelare medverkar på sista deltävlingen, avgörs placeringarna genom särspel. Särspelet spelas över maximalt tre hål som utses av arrangör och därefter med CTP om detta är nödvändigt.

4. Om särspel inte kunde genomföras (punkt 3) för att en eller flera av spelarna inte deltog i sista deltävlingen, analyseras spelarnas inbördes möten i de tävlingar som de alla räknar med i sin totalställning, bättre placering är mer värd.

5. Om inbördes möte (punkt 4) inte kan skilja spelarna åt, sker lottning.

Samtliga tävlingar är PDGA-sanktionerade, vilket innebär att medlemmar i PDGA kommer att få ranking-poäng efter varje tävling. Det finns inget krav på medlemskap i PDGA för att få deltaga i Västgötatouren. Det finns heller inte finns krav på licens för att deltaga. Det är önskvärt att alla deltagare är medlemmar i en förening.


Alla är välkomna!